Babysang i 2021


En litt enklere sangstund pga. smittevern

 

Vi starter opp igjen babysang! Men i en litt enklere versjon for å ivareta gode smittevernsrutiner.

PRAKTISK INFO
HVOR & NÅR: Vennesla menighetshus på Moseidmoen;TIRSDAGER KL:11:00 (oppstart 16 mars)
                         Øvrebø menighetshus; TORSDAGER KL.11:00 (oppstart 8 april)
HVEM: Barn under 1 år ifølge med en foresatt
PRIS: Gratis, men ta med egen niste.
PÅMELDING: Husk å melde deg på. 
(Send BABYSANG VENNESLA eller BABYSANG ØVREBØ + ditt og barnets navn til: 93410716 )
                      I år er det viktig at du melder deg på i forkant også i Vennesla, da vi har begrensninger på hvor mange som kan komme. Du kan komme i døren, men da risikerer du at det kan være fullt.  Det er første mann til mølla prinsippet. 

SMITTEVERN: 
Kort sagt vil babysang gjennomføres uten kontakt mellom deltakere. Det er fokus på gode rutiner for renhold av utstyr og lokale både før og etter arrangementet, avstand på minimum en meter og god tilgang til antiback. Det er viktig at det skal være trygt å komme både for barn og voksen, så for at vi skal overholde alle tiltak blir det begrenset kapasitet på deltakere.
 

KORT OM BABYSANG

Før barna lærer å gå lærer de ofte å synge. Musikk og sang gir barna en rom for å vise følelser, oppleve fellesskap, utfolde seg og bruke flere av sansene. På babysang ønsker vi å derfor å stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling. 

På babysang starter vi med en liten sangstund med musikk, lek, regler og sang sammen med barnet.
Denne høsten blir opplegget litt enklere og det blir egne matter og utdelt materiell til hver voksen+barn. Dette for å unngå  felles kontaktflater og gjøre det mulig å overholde avstand på minimun 1 meter.
Vi ønsker at alle skal føle seg trygge på babysang og tar smittevern på alvor.

Etterpå sangstunden har vi en hyggelig lunsj med kaffe og te sammen.
Det serveres kaffe og te, men ta med egen niste til deg selv og barnet.


Babysang er for alle babyer (ca under 1 år) i følge med en voksen. 
Man trenger ikke være døpt eller tilhøre kirken for å være med, her er det åpent for alle. 
Det settes heller ingen krav til verken tone eller rytme, målet er å ha en flott stund sammen med barnet og andre mødre/fedre her i Vennesla
 

Meld deg på til: 93 41 07 16

 

 

Bilde: Bo Mathisen

Tilbake