Vi tar smittevern på alvor


Smittevernveileder oppdatert 15.04.21 (versjon 9.0) 

 

Her er veiledning og smittevernplaner utarbeidet for gudstjenester, vigsler, begravelser og øvrige enkelte aktiviteter. Her er også smittevernplan for utleie av Vennesla menighetshus:

Smittevernveileder for Den norske kirke: Smittevernveileder for Dnk oppdatert 15.04.21.pdf

Kommunale regler i Vennesla finner du her på kommunens hjemmeside:  https://www.vennesla.kommune.no/informasjon-korona.524749.no.html 

Registreringsliste: Registreringslister personer.pdf

Smittevernplan for: Smittevernplan gudstjenester og kirkelige handlinger i Vennesla pr. 9.nov.2020.pdf

Smittevernplan for: Utleie Vennesla menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Tirsdagsmøtene i Vennesla.pdf  AVLYST

Smittevernplan for: "Vi over 60".pdf  AVLYST

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Øvrebø kirke.pdf

Smittevernplan for: Møter på Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Utleie av Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Hægeland kirke.pdf

 

Tilbake