Vi tar smittevern på alvor


Veiledning og smittevernsplaner for menighetene.

 

Kirketjenere, menighetssekretærer, prester, prost og kirkeverge har sammen i møte med menighetsrådslederne og fellesrådsleder drøftet smittevern i menighetsarrangementene, gudstjenester og kirkelige handlinger. Her er smittevernplaner utarbeidet for gudstjenester, vigsler, begravelser og øvrige enkelte aktiviteter. Her er også smittevernplan for utleie av Vennesla menighetshus:

Smittevernveileder for Den norske kirke:Smittevernveileder Dnk versjon 2.0 pr.14.09.20.pdf

Registreringsliste: registreringsliste inntil 100 personer.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Vennesla kirke.pdf

Smittevernplan for: Utleie Vennesla menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Tirsdagsmøtene i Vennesla.pdf

Smittevernplan for: "Vi over 60".pdf 

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Øvrebø kirke.pdf

Smittevernplan for: Møter på Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Utleie av Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Hægeland kirke.pdf

 

Tilbake