Vi tar smittevern på alvor og følger kommunelegens anbefalinger


Smittevernveileder for Dnk oppdatert 27.05.21  (versjon 10.0)

 

I Vennesla vi følge strengere restriksjoner enn de sentrale. Her finner du smittevernsregelene som gjelder i Vennesla t.o.m.11.06.21:  https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4854768.2534.uquiibiniatmii/Forlenget+korona-forskrift+Vennesla.PDF

 

De viktigste endringene i den sentrale Smittevernsveilederen for Dnk (versjon 10.0)

  • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
    Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
  • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
    Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
  • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
    Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind. Dette er i tråd med FHIs anbefaling.

Nye råd om leir:
Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 200 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 20 deltakere. Les flere viktige detaljer i smittevernveilederen

Smittevernsveileder for Dnk oppdatert 27.05.21 (versjon10.0): https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

 

Her er også våre veiledning og smittevernplaner utarbeidet for gudstjenester, vigsler, begravelser og øvrige enkelte aktiviteter. Her er også smittevernplan for utleie av Vennesla menighetshus:

Registreringsliste: Registreringslister personer.pdf

Smittevernplan for: Smittevernplan gudstjenester og kirkelige handlinger i Vennesla pr. 9.nov.2020.pdf

Smittevernplan for: Utleie Vennesla menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Tirsdagsmøtene i Vennesla.pdf  AVLYST

Smittevernplan for: "Vi over 60".pdf  AVLYST

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Øvrebø kirke.pdf

Smittevernplan for: Møter på Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Utleie av Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Hægeland kirke.pdf

 

Tilbake