GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA


Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla ?

 

 

Vennesla skal bygge ny kirke. Kommunen har bevilget 60 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.  Vi skulle hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere kirkeplanene. 

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927 eller du kan bruke VIPPS 550897 

Her er diagram som oppdateres ofte:Innsamling pr.14.10.20.pptx  Diagrammet inneholder gaver fra bedrifter,foreninger/lag, private gaver og salg av andaktsbok og "Kirkekaffe":

Tilbake