Gaver til ny kirke i Vennesla


Fortsatt kommer det inn noe på salg av "Kirkekaffe", "Gi en stol" aksjonen, private gaver eller firmagaver.  Egen søyle er også tatt med over salg av ting fra Menighetshuset. Her er nå også salg av stolene kommet inn. Vi nærmer oss 1,5 mill. innsamlet pr. 09.08.22

Vennesla har bygd ny kirke. Kommunen bevilget 57,5 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.  Vi skulle hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere alle planene. 

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927 eller du kan bruke VIPPS 550897 

Her er diagrammets siste oppdatering: innsamlet pr.09.08.22.pptx

Diammet inneholder gaver fra bedrifter,foreninger/lag, private gaver og salg av andaktsbok og "Kirkekaffe" og " Gi en stol " aksjonen samt salg av utstyr og møbler fra Menighetshuset.

Tilbake