Vær med å bygge ny kirke i Vennesla


Salg av "Kirkekaffe", gavepakker, "Gi en stol" aksjonen, private gaver og gaver fra bedrifter, foreninger og lag.  Egen søyle med salg av ting fra Menighethetshuset. Her kommer mer når pengene for stolene kommer inn.  Vi nærmer oss 1,4 mill. 

 

Vennesla bygger ny kirke. Kommunen har bevilget 57,5 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.  Vi skulle hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere kirkeplanene. 

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927 eller du kan bruke VIPPS 550897 

Her er diagram som oppdateres ofte:  Samlet inn pr. 05.05.22.pptx

Diammet inneholder gaver fra bedrifter,foreninger/lag, private gaver og salg av andaktsbok og "Kirkekaffe" og " Gi en stol " aksjonen samt salg fra Menighetshuset.

Tilbake