Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla?


Salg av "Kirkekaffe" og gavepakker, "Gi en stol" aksjonen, private gaver og gaver fra bedrifter, foreninger og lag. Vi har passert 1,1 mill.

 

Vennesla bygger ny kirke. Kommunen har bevilget 60 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.  Vi skulle hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere kirkeplanene. 

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927 eller du kan bruke VIPPS 550897 

Her er diagram som oppdateres ofte: Innsamlet pr.11.01.22.pptx

Diammet inneholder gaver fra bedrifter,foreninger/lag, private gaver og salg av andaktsbok og "Kirkekaffe" og " Gi en stol " aksjonen.

Tilbake