Pilegrimsvandring gjennom Setesdal


Velkommen til første etappe i pilegrimsvandringen gjennom Otredal prosti, 27.-30. august.

Vi starter med å gå fra Fjellgardane kyrkje 27. august via Bykle, Valle og Rysstad kyrkjer og ende opp i Austad kyrkje på Tveit 30. august. Planen er at vi skal gå et stykke hvert år, og avslutte i Vennesla kirke i 2024.

OVERNATTING
Det blir 3 overnattinger i Bykle, Valle og Rysstad. Du velger selv om du vil overnatte på hotell, i felles innkvartering i hhv. Bykle kyrkje, Valle skule og Hylestad soknehus. Eventuelt privat overnatting.

PRIS
200 kr per døgn uansett valgt overnattingsmåte. De som bestiller hotell ordner betaling for det direkte til hotellet.

PÅMELDING
Send en e-post til helga.johnsen@kirkebakken.no innen 23. juni. Vi har et begrenset antall plasser.

ARRANGØRER
Prostidiakonene Per Emanuelsen og Helga Victoria Aas Johnsen i samarbeid med sokneråd , diakoniutvalg, bygdekvinnelag og mange frivillige. Arbeidsgruppa for årets vandring er Bernt Berntsen, Sissel Åkre, Svein Kleivane og Per Emanuelsen.

For mer informasjon, ta kontakt med Helga (992 30 189) eller Per (977 19 173).

Tilbake