Hverdagsmesse høsten 2023


I Vennesla gamle kirke

VELKOMMEN til HVERDAGSMESSE 
Dette er enkle gudstjenester med andakt, sang, kollekt og nattverd.

"Et pusterom i hverdagen med godt påfyll"

Dato for høsten 2023:

Torsdag 28. september: kl. 19.30  Liturg: Freddy Berg,  Musikk: Bjarne Stølen

Torsdag 26. oktober kl.19.30: Liturg: Bjarne Nordhagen, Musikk: Eirik Hodnemyr

Torsdag 30. november kl.19.30:  Liturg: Kristina Grundetjern,  Musikk:  Audun Mork

 

Tilbake