Sammen som kirke i hele verden


En solidaritetsaksjon i forbindelse med Covid 19.

 

Aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» oppstod i 2020 som en solidaritetsaksjon i forbindelse med Covid 19. Nettopp i den tøffe korona-situasjonen verden fremdeles står midt opp i er det viktig å vise praktisk omsorg og solidaritet. Ettervirkningene etter korona-pandemien vil forfølge oss lenge. Noen land har opplevd enormt mange dødsfall. For de fattigste landene i verden er situasjonen aller verst. Som i alle kriser er det de mest sårbare som lider mest. Kvinner. Barn. Familier. For første gang på mange år er det en markant økning i antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Nå er det enda flere som strever med å ha nok mat på bordet og å kunne kjøpe nødvendige medisiner. Nå er det enda flere barn som ikke kan gå på skole.

Men sammen kan vi forandre verden. For når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. Når så mye annet stenges ned og er umulig, er dette en unik mulighet.

Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter har misjonsavtaler med NMS og du kan støtte din menighets misjonsprosjekt ved å gi et bidrag. Velkommen til å være med å skape mer himmel på jorden – sammen med den verdensvide kirke!

Vennesla menighet – gi ditt bidrag og støtt NMS arbeid i Estland - Vipps 123145

Øvrebø menighet – gi ditt bidrag og støtt NMS arbeid i Etiopia - Vipps 122999

Hægeland menighet – gi ditt bidrag og støtt NMS arbeid i Thailand - Vipps 123140

               

 

 
   

Tilbake