IVELAND - LYS VÅKEN


Lys Våken - overnatting i kirka

For alle som går i 6. klasse er det overnatting i kirka med masse spennende aktiviteter

Sted: Iveland kirke

Tid: 20. - 21. november, lørdag kl. 18 til søndag kl. 12 

 

Tilbake