Ukeprogram 24.februar-5.mars


Hva skjer i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene?

Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter

Vennesla menighet/kirke

Søndag 26. februar:

11:00 Søndagsskole.

19:30 Taizégudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Nattverd. Kirkekaffe fra 19:00

Mandag 27. februar:

Yoga i kirka  18:00 Hatha 19:30 Yin

Tirsdag 28. februar:

11:00 Babysang.

19:30 Tirsdagskveld i kirken. Misjonsmøte med tale av Gro Line Gaudestad. Emne: «Fotsporet i Det indiske hav». Sang av Roy Bjønnum, og musikk av Eirik Hodnemyr. Info fra Estland og kollekt til menighetens misjonsprosjekt.

Onsdag 1. mars:

Yoga i kirka  09:00 Hatha 10:30 Yin.

11:00 Åpen kafe.

19:00 Øvelse Menighetskoret i gamle kirka.

19:00 Øvelse Prosjektkoret.

Torsdag 2. mars:

14:00 Etter skoletid for 5.-7. klasse.

19:00 Sjømannskirkeforeningen. Årsmøte.

Fredag 3. mars:

11:00 Kvinnenes internasjonale bønnedag. Andakt Inger Johanne Vaags. Sang: Caroline Dubland Andersen. Musikk: Oxana Emmelkamp. Opplesing: Borgny Salvesen. Bevertning.

Lørdag 4. mars:

11:00 «Vennesus» Spill, dans og sang. Tilrettelagt tiltak for utviklingshemmede.

Søndag 5. mars:

11:00 Gudstjeneste ved Fredrik Netland. Dåp. Søndagsskole.

Ønsker du skyss til gudstjeneste i Vennesla kirke, kan du ringe tlf. 482 66 243.

 

Øvrebø menighet

Mandag 27. februar:

Øvrebø menighetshus 17:30  Øvelse med knøttekoret.

Tirsdag 28. februar:

Øvrebø menighetshus 19:00-20:30  «Åpent hus» for 5. og 6. klassinger.

Torsdag 2. mars:

Øvrebø menighetshus 11:00-13:00  Babysang.

Øvrebø menighetshus 19:00  «Torsdag i kirka» Vi får besøk av Hilde og Bjarne Nordhagen. Sang Anne Austgulen. Bevertning.

Søndag 5. mars:

Øvrebø menighetshus 11:00  Generasjonsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang av Knøttekoret. Utdeling av bok til 1 klassinger. Kirkekaffe og årsmøte etter gudstjenesten.

 

Hægeland menighet

Søndag 26. februar:

Hægeland kirke 19:00  Kveldsgudstjeneste ved Rune Stormark. Sang Hilde Åsland. Kollekt til menighetsarbeidet.

Mandag 27. februar:

Kile bedehus 11:00  Strikkekafe.

Torsdag 2. mars:

Hægeland menighetshus 15:30  «Torsdag for alle» Middagsservering. Øvelse med barnekoret 17:30.

Tilbake