ETTER SKOLETID


Her blir det god mat, lek og moro, et godt felleskap og mulighet for leksehjelp.

Arrangementet er i regi av Den norske kirke. Vårt fokus er å gi barna noe positivt, hvor de kan møte trygge voksne i et åpent og inkluderende felleskap. Det er gratis og åpent for alle.  Derfor er det ingen andakt, undervisning eller lignende.  Vi følger skolens rytme og har derfor lukket når skolen har lukket.

Kontaktpersoner: Karl Ove H. Jeppestøl, tlf 992 39 759

             Berit Åsan, tlf 984 51 753

Tilbake