Søndagsskole i Vennesla kirke


Søndagsskole med bibelfortelling, lek og sang

 

Vi har søndagsskole, for barn fra 4 år og oppover. Det er søndagsskole hver søndag, bortsett fra når det er Generasjonsgudstjenester. Søndagsskolen blir i barne - og ungdomsavdelingen ( egen inngang)

Tilbake