Søndagsskole i Vennesla kirke


Søndagsskole kl.11.00  med bibelfortelling, lek og sang, forming, litt å spise og lek i herjerommet.

Søndagsskolen er for barn fra 4 år og oppover. Yngre barn må ha med seg en voksen. Det er søndagsskole hver søndag, bortsett fra når det er Generasjonsgudstjenester. Søndagsskolen er i barne - og ungdomsavdelingen ( egen inngang) og de har bibelfortelling, lek, litt å spise, noen ganger lager de noe og er litt nede i herjerommet. Vi ønsker alle velkommen til søndagsskole!

Tilbake