Søndagsskole i Vennesla kirke


Oppstart av søndagsskole 11. september, kl.11.00

 

Vi starter opp søndagsskole, for barn fra 4 år og oppover. Det blir søndagsskole hver søndag, bortsett fra når det er Generasjonsgudstjenester. Søndagsskolen blir i barne - og ungdomsavdelingen.

Tilbake