VEIEN VIDERE ETTER DÅP


Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Menigheten har tatt på seg ansvar for å lære barnet om den kristne tro og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

Menighetene har flere tiltak som følger barnet på veien inn i voksenlivet, mange av dem finner du her:

Trosopplæring

Kirken.no om dåp

Tilbake