Korona


Korona-avlysning av alle arrangementer.

 

På grunn av den pågående smittesituasjonen rundt koronoaviruset er alle arrangementer i Dnk´s regi avlyst i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter, også gudstjjenestene inntil videre. Er du i tvil kan du ringe oss ansatte. Telefonummerne finner du på Hjemmesiden kirkebakken.no under "kontakt oss"

Det er nå en stor samfunnsdugnad for å redusere smitten av viruset. Det vil være usolidarisk å samle en stor mengde mennesker nå. Flere av våre faste besøkende er dessuten i risikogruppen eller har nær kontakt med helsepersonell, og vi må vise samfunnsansvar i denne situasjonen.

Vi forholder oss til opplysninger fra FHI, råd fra Kommuneoverlegen/Ordfører/Rådmann i tillegg til biskopenes råd og forordninger.

Les mer på Agder og Telemark bispedømmes hjemmeside

"Vi trenger hverandre nå " sier fung. preses i Dnk  atle sommerfeldt 

Se og hør gudstjeneste til søndag 15. mars fra  knarvik kyrkje  nærbø kyrkje 

Kirkevergen

Tilbake