Ny kirke


Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til kriteriene

 

Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til kriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.
“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.
Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner.

Her finner du juryens uttalelse om vinneren Samklang.pdf

Her finner du juryens uttalelse om de to andre arkitektutkastene Livets tre og Favn.pdf

Her er linker til mer informasjon om ny kirke:

 

Siste nytt fra "Byggekomiteen" i 2019.doc

Siste nytt - Ny kirke 2018.pdf

Visualiseringer fra "Detaljreguleringsplanen"

Ressursgruppa "Ny kirke i Vennesla" 2017

Mandat for "Ressursgruppa - Ny kirke i Vennesla"

Ressursgruppa "Ny kirke i Vennesla" 2016

Ressursgruppa "Ny kirke i Vennesla" 2015

Ressursgruppa "Ny kirke i Vennesla" 2011-2014

Notat - utvide/bygge ny Vennesla kirke 1856-2005

Tilbake