UKENS KOLLEKT


lanseres nå, siden vi ikke kan samles til gudstjenester og arrangementer i kirker og menighetshus.

 

«UKENS KOLLEKT».

Siden vi nå ikke kan samles til gudstjenester og arrangementer i kirker og menighetshus, oppfordrer vi menighetene til å være med å støtte menighetene og organisasjonene med kollekt. Derfor lanseres nå:

«UKENS KOLLEKT».

For Vennesla menighet vil kollekten løpe fra tirsdagen uken før den aktuelle gudstjeneste, til og med mandagen etter. For Øvrebø og Hægeland menigheter som stort sett kun har gudstjeneste annenhver søndag vil kollekten avsluttes mandag etter at gudstjenesten skulle ha vært, og ny ukens kollekt starte påfølgende tirsdag.

 

Plan for perioden 28.april – 15.juni:

Vennesla menighet

Øvrebø menighet

Hægeland menighet

Vippsnummer: 125502

Vippsnummer: 123001

Vippsnummer: 124141

 

 

 

28.04-01.05:

Kristne Arbeideres forbund

28.04-04.05:

Øvrebø KFUK/KFUM-Speidere

26.04-11.05:

Men. barne- og ungd.arb.

02.05-04.05:

Men.misj. for NMS

05.05-18.05:

Kirkens Nødhjelp.

12.05-18.05:

Hægeland menighetshus

05.05-11.05:

Menighetsarbeidet

19.05-08.06:

Men. barne- og ungd.arb.

19.05-25.05:

Men.misj.prosjekt for NMS

12.05-25.05:

Den norske Israelsmisjon

09.06 – 22.06:

Menighetsarbeidet

26.05–01.06:

Menighetsarbeidet

26.05 – 01.06:

Ny kirke i Vennesla

 

02.06-15.06:

Kirkens SOS i Agder

02.06-08.06:

KRIK – Kristen Idrettskontakt

 

 

09.06-15.06:

Sjømannskirken – DNK i utlandet

 

 

 

Dersom du ikke har Vipps, men ønsker å sende en kollekt kan du bruke flg. kontonummere:

Vennesla menighet:             3100.30.87126
Øvrebø menighet:                3141.68.06600
Hægeland menighet:           3141.20.04291

HUSK Å MELDE INNBETALINGEN BÅDE PÅ VIPPS OG GIRO MED «UKENS KOLLEKT».

 

Velkommen til å delta i menigheten med «Ukens kollekt»

Tilbake