Pressemelding om drive-in-gudstjenester


Flere på drive-in-gudstjenester enn i kirka.

Gudstjeneste i kirkene er fortsatt begrenset til 50 personer og avstand på en meter. På de drive-in-gudstjenestene som har vært i Vennesla, Øvrebø og Hægeland har fremmøtet vært større. Vi snakker om fra 40-45 opp til 80-90 biler som det var i Vennesla 1. påskedag.  Vi kan ha gudstjenester i kirkene nå, men velger å vente.  Det blir flere drive-in gudstjenester fremover.

 

Vi er kommet til en ny fase i vår felles kamp mot covid-19, og vi får lov til å åpne opp stadig mer av samfunnet igjen. Dette vil også få konsekvenser for kirkene i Vennesla, Øvrebø og Hægeland. I vårt bispedømme har vi fått klarsignal fra biskopen for å åpne opp for ordinære gudstjenester fra og med 24.mai, for 50 personer og med en meters avstand.

Vi har imidlertid noen fysiske utfordringer i kirkene våre i forhold til begrensningene, og vi jobber med å finne gode løsninger, slik at alle som vil kan få komme på gudstjeneste når vi åpner igjen. Vi er glade for at løsningen med drive-in-gudstjenester har fungert så bra hos oss, og vi har sett at mange har benyttet seg av dette tilbudet, langt flere enn det antallet som vil være mulig å ønske velkommen inne i kirkene i denne fasen. Det vil derfor også i fortsettelsen, i alle fall fram til det kommer nye forskrifter 15.juni, være tilbud om drive-in-gudstjenester ved våre kirker. Vi kan nevne f.eks. 1. pinsedag på parkeringsplassen ved Meny i Vennesla og ved menighetshuset på Hægeland.  I Vennesla menighet vurderes det å åpne for ordinære gudstjenester i en eller annen form 24.mai og 7.juni. Følg med i våre informasjonskanaler og i Vennesla Tidende for oppdatert info om dette når datoene nærmer seg.

I denne fasen vil vi legge til rette for dåp med enkle dåpsseremonier. Ta kontakt med oss, så blir vi enige om et greit tidspunkt. Velkommen til dåp!

Sokneprestene og kirkevergen  i Vennesla

Tilbake