VINNER AV ARKITEKTKONKURRANSEN ER...........


Samklang tegnet av Link Arkitektur, 

 

Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til kriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.
“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.
Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner.

Her finner du juryens uttalelse om vinneren Samklang.pdf

Her finner du juryens uttalelse om de to andre arkitektutkastene Livets tre og Favn.pdf

Tilbake