Iveland menighet


 

Iveland Menighetsråd
Kommunehuset
Frikstadveien 20
4724 IVELAND
Tlf. 37961200 / 97506190
E-post: post@iveland.kirken.no

Prest: Fredrik Netland har ikke fast kontortid, men treffes etter avtale.
tlf: 98 43 38 25
E-post: fredrik.netland@iveland.kommune.no

Kirkeverge:  Adina Skaiaa har kontortid tirsdag og torsdag fra kl. 10:00 - 15:30.
tlf: 97 50 61 90
E-post: post@iveland.kirken.no

Prostidiakon: Helga Victoria Aas Johnsen

tlf: 99 23 01 89

epost: prostidiakon@kirkebakken.no

Trosopplærer: Anne Cecilie Skaiaa   

tlf 95007239 

e-post: anne_cilie@hotmail.com

Barn og unge