Iveland menighet


 

Iveland Menighetsråd
Kommunehuset
Frikstadveien 20
4724 IVELAND
Tlf. 37961200 / 97506190
E-post: post@iveland.kirken.no

Prest: Fredrik Netland har ikke fast kontortid, men treffes etter avtale.
tlf: 98 43 38 25
E-post: fredrik.netland@iveland.kommune.no

Kirkeverge:  Adina Skaiaa har kontortid tirsdag og torsdag fra kl. 10:00 - 15:30.
tlf: 97 50 61 90
E-post: post@iveland.kirken.no

ProstidiakonPer Emanuelsen  tlf 97 71 91 73       epost: pe-em@online.no

organist: Oxana Emmelkamp      tlf 47 32 21 33       epost: oxan@online.no


Barn og unge